Zwroty towaru – Proces reklamacji

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad. Klient może składać Sprzedającemu reklamacje dotyczące Umowy jeśli produkt ma wady.
  Przed odebraniem przesyłki – prosimy o sprawdzenie stanu opakowania.
 2. Jeżeli otrzymany produkt ma wady, reklamowany produkt wraz z pisemnym oświadczeniem Klienta, określającym imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta, dowód zakupu produktu, rodzaj wady oraz oczekiwania dotyczące sposoby realizacji zobowiązań Sprzedającego należy odesłać na koszt Sprzedającego lub dostarczyć na adres Sprzedającego.
  Przed odesłaniem reklamowanego produktu i oświadczenia – prosimy o kontakt, wyślemy kuriera po odbiór produktu wraz z oświadczeniem. Jeżeli samodzielnie nadałeś produkt, poprosimy o samo oświadczenie w formie zeskanowanego dokumentu.
 3. Sprzedający może odmówić rozpoznania reklamacji jeśli, mimo prośby o uzupełnienie, wskazane przez Klienta dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji. Dotyczy to również ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Klientem.
  Reklamacja uwzględniamy tylko wtedy, gdy uszkodzenie będzie wynikać z winy Sprzedającego.
 4. Naprawiony lub wymieniony produkt odsyłamy Klientowi na koszt Sprzedającego.
  W przypadku, gdy naprawa lub wymiana będzie niemożliwa, Klient otrzyma zwrot kosztów na podany numer rachunku bankowego w oświadczeniu.
 5. Reklamacje rozpatrujemy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Kupującego poprawnie złożonej reklamacji.
  W  ciągu 14 dni od poprawnego złożenia reklamacji skontaktujemy się z Klientem poprzez e-mail lub telefonicznie.
 6. Wysyłki prosimy kierować na adres: Cristal Mask, Tysiąclecia 22/107, 40-873 Katowice

Zwroty towaru – proces odstąpienia od umowy

 1. Klient, ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki przez Klienta lub osobę trzecią inną niż przewoźnik i wskazaną przez Klienta. Prawo to przysługuje na podstawie art. 27 ustawy o ochronie praw konsumenta.
  W ciągu 14 dni od otrzymania towaru – masz prawo zwrotu bez podania przyczyny.
 2. W celu odstąpienia od Umowy Klient informuje Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
  Podpisany dokument zwrotu wyślij na nasz adres lub zeskanowany na adres e-mail.
 3. W razie odstąpienia od Umowy, umowe uznajemy za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli Klient otrzymał rzecz w związku z umową, zwrot rzeczy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy na adres Sprzedającego. Nienaruszony produkt wyślij na swój koszt na nasz adres wraz z oświadczeniem i dowodem zakupu.
 4. Produkt zwracany w trybie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wówczas, gdy zostanie odesłany w pełni kompletny, nie będzie uszkodzony i nie będzie nosił znamion używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż do celów jego sprawdzenia. W przypadku skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy, Klient winien zwracany Produkt odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedającego. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Do przesyłki zwrotnej, należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy oraz oznaczyć przesyłkę napisem „ZWROTY”.
  Przesyłkę oznacz napisem „ZWROTY”.
 5. Wysyłki prosimy kierować na adres: Cristal Mask, Tysiąclecia 22/107, 40-873 Katowice

Zwroty towaru – proces zwrotu środków

 1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Sprzedającego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji. Istnieje możliwość zmiany trybu realizacji zwrotu na wyraźne życzenie Klienta. W każdym z przypadków, Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do dostarczenia Sprzedającego dowodu jej odesłania.
  W ciągu 14 dni od otrzymania od nas informacji o odstąpieniu od Umowy, zrealizujemy zwrot gotówki zakupu produktu(ów). Dotyczy to również kosztów najtańszej przesyłki do Klienta.
 2. W przypadku dokonanej przez Klienta przedpłaty Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu ceny z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.

Towar uszkodzony podczas transportu

 1. Sprawdzenie stanu opakowania
  Przy odbiorze przesyłki przed podpisaniem potwierdzenia odbioru (zgodnego przyjęcia przesyłki) należy sprawdzić, czy opakowanie nie nosi żadnych śladów uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, odmów przyjęcia przesyłki i poinformować nas o tym fakcie.
 2. Sprawdzenie zawartość paczki w obecności kuriera
  W przypadku wątpliwości, przed podpisaniem potwierdzenia odbioru (zgodnego przyjęcia przesyłki) należy rozpakować paczkę w obecności kuriera, którego obowiązkiem jest poczekać (jeśli wybrano tę formę przesyłki) i upewnić się, że towar jest w stanie nienaruszonym.
 3. Spisanie protokołu szkody
  Podpisanie potwierdzenia odbioru (zgodnego przyjęcia przesyłki) jest jednoznaczne z potwierdzeniem odebrania przesyłki w stanie nienaruszonym. Gdy jednak po otwarciu okaże się, że zawartość jest uszkodzona,  należy w obecności kuriera spisać protokół zawierający informacje dotyczące uszkodzeń.
 4. Powiadomienie
  Po wykonaniu tych kroków, prosimy o poinformowanie nas o fakcie otrzymania uszkodzonej przesyłki. Najlepiej zrobić to poprzez e-mail wraz ze zdjęciem uszkodzonego produktu(ów).

Jeżeli masz dodatkowe pytania o to jak realizujemy zwroty i reklamacje, skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci pomożemy!